Dansexpressie'The Art of Movement'

Dansexpressie is een proces van spelen, improviseren, creëren.  Het is een onderzoek naar oneindige mogelijkheden en persoonlijke stijlen...

Leidraad is het bewegingskader van Rudolf Laban.

 

 

Deelnemers bewegen door de ruimte en onderzoeken patronen, plekken, lagen en lijnen.  Ze ervaren hoe hun lichaam zich vormt in de ruimte, exploreren verschillende bewegingskwaliteiten en zoeken verbinding met elkaar. Leren en bewegen gaan samen en de dansers worden bewuster van hun eigen lichaam en het verhaal dat het vertelt. 

Het is een duik in een woordarme wereld, geïnspireerd door beelden, verhalen, muziek, kunst in allerlei vormen.  De sleutels zijn het aanmoedigen van de eigen expressie via geleide improvisatie en een gezonde dosis spel en plezier. Door het dansen groeien zowel expressieve mogelijkheden als motorische vaardigheden.

De lessen zijn opgebouwd volgens de methodiek van Kit Winkel.  Daarnaast gebruiken we oefeningen uit somatic movement (Laban, Bartenieff, Experiential anatomy en yoga).

Omdat er geen danspasjes en technische aspecten aan te pas komen, is dansexpressie geschikt voor elke doelgroep.   Het dansplezier staat centraal!

NIEUW!!:

Workshop 'SPEELSE CHOREOGRAFIEEN  voor school- en andere feesten'.  Zie 'workshops'

Basiscursus Werken met dansexpressie.  Stuur een mailtje voor meer info.

Cursus 'Bewegingsontwikkeling bij kleuters en jonge kinderen stimuleren via dans en spel'  Stuur een mailtje voor meer info.
       

 

"Dansexpressie is een vorm van dans waarbij het beleven van de elementen van de dans: beweging, lichaam, ruimte, langs de weg van eigen onderzoek door de dansers wordt ervaren.  Dit geschiedt door middel van geleide improvisatie. ...  Zij leren de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam kennen, dynamische en ritmische verschillen onderscheiden; zij ervaren de lagen en de richtingen in de ruimte -... De opdracht verruimt en begrenst tegelijk."              (UIt: Over dans gesproken, Corrie Hartog - één van de grondlegsters van dansexpressie)

  

Verslag van een project dansexpressie binnen het onderwijs

Het schooljaar zit er bijna op.  Vanavond is het schoolfeest in de school in Gooik.  Het eerste en tweede leerjaar brengt er een toonmoment met fragmentjes uit een schooljaar dansexpressie.  Pasjes zijn er niet -of nauwelijks- afgesproken, wat de kinderen wel weten is dat ze een voetendans doen en de bewegingen van de zee zullen dansen.  Ze werken vervolgens in duo's: steunen elkaar en onderzoeken zo bewegingsmogelijkheden.  Ze dansen de sneeuwvlok die sneeuwbal en sneeuwman wordt, om dan zachtjes te smelten op klassieke operamuziek..  En tot slot bekogelen ze het publiek  met - weliswaar ingebeelde - sneeuwballen.

De kinderen hebben genoten van hun dansuurtjes.  Sinds de herfstvakantie kregen zij geregeld workshops door de docente van de kikker.  Niet alleen zij, ook alle andere leerjaren (dus eerste tot zesde) kwamen op regelmatige basis aan de beurt.  Daarnaast kregen zij ook muziek.

Zo danste de tweede graag rond spinnen, wolken en bliksemschichten.  Ze kregen een sessie rond ritme op live muziek,...  De derde graad deed aan ball room dansen vastgeknoopt aan elkaar, ze dansten rond schilderijen van Pollock en Mondriaan, speelden met verschijnen en verdwijnen uit doeken,... 

In elke les kwamen vertrouwensspelen en werken rond lichaamsbewustzijn aan bod.  Leerlingen creëerden  ook  toonmomentjes of lieten elkaar hun improvisaties zien.  

 Meer weten of zelf een muzisch project op touw zetten?  Alle info is te verkrijgen via mail!